Certifikati

Profesional Scrum Product Owner 1

Boris Divjak

Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional

Goran Vejnovic

Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional

Ivica Kušec

Software Development Fundamentals

Goran Vejnović

Oracle Data Integrator 11g Certified Implementation Specialist

Ivica Kušec

Oracle Database SQL Certified Associate

Darko Samardžić

Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Ivica Kušec

Oracle Database SQL Certified Associate

Roman Hromadko

Oracle Data Integrator 12c

Matija Ivanuša

Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Goran Vejnović

Professional Scrum Master 1

Boris Divjak

Osnove digitalnog marketinga

Jadrana Marelja

Oracle Data Integrator 12c Certified Implementation Specialist

Ivica Kušec

Microsoft Certified Professional

Goran Vejnović

🌱
O našim vještinama najviše govore rezultati koje smo postigli.
Polagajući certifikate također rastemo. Ostavit ćemo zato prostora za nadolazeće. 😊